wimic agh

Zaliczenie praktyki technologicznej odbywa się u Pana Dr. hab. inż. J. Szczerby, prof. AGH w sali 209/B6 w dniu 07.09.2017 r. w godzinach 8.30 – 12.00.

     

Kredyty studenckie

Szanowni Państwo,

POSZUKIWANY DOKTORANT/KANDYDAT NA STUDIA DOKTORANCKIE

Szanowni Magistranci i Absolwenci Studiów Magisterskich,

SZKOLENIE BHP

Szanowni Państwo,