wimic agh

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych

- (którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2018)

Stanowisko:

doktorant - stypendysta

Szanowni Państwo,