wimic agh

Komunikat o szkoleniu BHP dla studentów:

   Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych - ( rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019 )

            odbędzie się :

                                                15 marca 2019 - piątek
                                                        godz. 15:00
                            Budynek U-2  (Centrum Dydaktyczne),  s. audytoryjna

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2019 i nie przeszli szkolenia na AGH (przychodzą z innych uczelni)


Wszyscy studenci którzy już przeszli szkolenie BHP (tylko na AGH), zaliczają je na podstawie szkolenia z lat ubiegłych.

                Zaliczenie szkolenia BHP na II stopień WYŁĄCZNIE NA KARTACH Z KODEM PASKOWYM, zbiórka kart poprzez starostów.

                                            www.bhp.agh.edu.pl

                                            zakładka:  STUDENCI

W dniu 20 marca br. o godz: 13:30 DWZ organizuje spotkanie informacyjne o programie Erasmus+ (budynek D-1 sala 104)

Szanowni Państwo,

Dział współpracy z zagranicą posiada wolne środki na sfinansowanie stypendiów na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2018/19. Praktyki mogą odbywać się również w okresie przerwy wakacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków i certyfikatów językowych do 28.03.2019 w dziekanacie p. 0.22 budynek B8

Szanowni Państwo,

Studenci zainteresowani wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020 (zarówno na praktyki, jak i na studia) proszeni są o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. w dziekanacie p. 0.22, budynek B-8.