wimic agh

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok I, IM, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok III IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki, 2019-2020 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH

Warunki wpisu na rok akademicki, 2019-2020 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK II, IM, TCH

 

 Inżynieria Materiałowa - wybór modułu dla I roku

 

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok I IM, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

 

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

 

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok I, IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok III IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki, 2018-2019 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH, C

Warunki wpisu na rok akademicki, 2018-2019 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK II, IM, TCH, C

 

Materiały do obron 2020 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2019/2020

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona suplementu

Strony tytułowe do pracy magisterskiej

Oświadczenie studenta do obrony zdalnej

 

 

Materiały do obron 2020 r.

Dokumenty do rejestracji prac inżynierskich dla IV roku pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych 2019/2020

Rejestracja i objaśnienia projektu inżynierskiego

Strona suplementu

Strony tytułowe do projektu inżynierskiego

 

 

Materiały do obron 2019 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2018/2019

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona suplementu

Strony tytułowe do pracy magisterskiej

 

 Podania do pobrania:

1. Ogólne

2. Urlopy

3. Reaktywacja w prawach studenta

4. Przeniesienia

5. Karta obiegowa dla I, II, III roku, st. I

6. Karta obiegowa dla IV roku, I st. oraz II roku, II st.

7. Programy studiów magisterskich dla I roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

8. Programy studiów magisterskich dla II roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

9. Podanie o przepisanie ocen

Pozostałe podania do odbioru w Dziekanacie (B-8, pokój 0.22)

 

Egzamin inżynierski

Pytania:

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Kierunek: Technologia Chemiczna

Kierunek: Ceramika

Kierunek: Chemia Budowlana

 

 

Dokumenty do umów ze studentami

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (tekst jednolity obowiązujący od 1 października 2011 r.)
Uchwała Nr 61/2006 Senatu AGH z dnia 31 maja 2006 w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 142/2006 z 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 158/2011 z 28 września 2011 r.)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2011/2012
(załącznik 1)
(załącznik 2)
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 Rektora AGH z dnia 1 września 2005 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie