wimic agh

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok I IM, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

 

Wpisy na rok akademicki 2019/2020 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2019-2020 - semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

 

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok I, IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 + semestralne plany studiów inżynierskich - Rok III IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki, 2018-2019 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH, C

Warunki wpisu na rok akademicki, 2018-2019 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK II, IM, TCH, C

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki. 2017-2018 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK I, IM, TCH, C, ChB;

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia

Warunki wpisu na rok akademicki, 2017-2018 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH, C

Warunki wpisu na rok akademicki, 2017-2018 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK II, IM, TCH, C

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

 

Materiały do obron:

UWAGA STUDENCI!
Przy rejestracji pracy magisterskiej potrzebny jest również egzemplarz do teczki, wymogi:
• miękka oprawa,
• czcionka Times New Roman rozmiar 10,
• interlinia 1,
• wydrukowany dwustronnie.

 

Materiały do obron 2019 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2018/2019

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona suplementu

Strony tytułowe do pracy magisterskiej

Materiały do obron 2019 r.

Dokumenty do rejestracji prac inżynierskich dla IV roku pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych 2018/2019

Rejestracja i objaśnienia projektu inżynierskiego

Strona suplementu

Strony tytułowe do projektu inżynierskiego 

Materiały do obron 2018 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2017/2018

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona suplementu

Strony tytułowe do pracy magisterskiej

Materiały do obron 2018 r.

Dokumenty do rejestracji prac inżynierskich dla IV roku pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych 2017/2018

Rejestracja i objaśnienia projektu inżynierskiego

Strona suplementu

Strony tytułowe do projektu inżynierskiego 

  

Podania do pobrania:

1. Ogólne

2. Urlopy

3. Reaktywacja w prawach studenta

4. Przeniesienia

5. Karta obiegowa dla I, II, III roku, st. I

6. Karta obiegowa dla IV roku, I st. oraz II roku, II st.

7. Programy studiów magisterskich dla I roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

8. Programy studiów magisterskich dla II roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

9. Podanie o przepisanie ocen

Pozostałe podania do odbioru w Dziekanacie (B-8, pokój 0.22)

 

 

 

Egzamin inżynierski / wstępny na studia II-stopnia

Pytania:

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Kierunek: Technologia Chemiczna

Kierunek: Ceramika

Kierunek: Chemia Budowlana

 

Te same pytania dotyczą egzaminu inżynierskiego i egzaminu wstępnego na studia II-stopnia na trzy wymienione kierunki.


Dokumenty do umów ze studentami

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (tekst jednolity obowiązujący od 1 października 2011 r.)
Uchwała Nr 61/2006 Senatu AGH z dnia 31 maja 2006 w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 142/2006 z 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 158/2011 z 28 września 2011 r.)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2011/2012
(załącznik 1)
(załącznik 2)
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 Rektora AGH z dnia 1 września 2005 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie