wimic agh

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz student Pan Wojciech Szczypka został laureatem prestiżowej nagrody w IV edycji programu Diamentowy Grant 2015. Pan Wojciech został doceniony za pracę nt. „Właściwości termoelektrycznych wybranych domieszkowanych materiałów typu AgXY2 i klatratów krzemowych – badania in silico”.

Z ogromną radością informujemy, iż Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został nagrodzony w tegorocznej, XVI już, edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015, który odbył się 9 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż Pani dr inż. Agnieszka Gubernat z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych wygrała w konkursie na Najlepiej Publikującego Naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Z radością informujemy, iż studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zdobyły II i III miejsce w sekcjach tematycznych w konkursie referatów organizowanym w ramach 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego.