baner final

Dr inż. Wojciech Panna jest absolwentem studiów inżynierskich na PWSZ Tarnów  (2011  r.), a także studiów magisterskich (2012 r.)  i doktoranckich (2016 r.) na WIMiC AGH Kraków. Autorem 10 publikacji naukowych, 3 zgłoszeń patentowych, właścicielem i współwłaścicielem dwóch przedsiębiorstw. Pierwsze z nich PPUH PanCerKow powstało z połączenia dwóch pasji: kowalstwa i ceramiki. Drugie - Reakcja Sp. J. tworzy innowacyjne, mobilne zapory przeciwpowodziowe. Poniżej przedstawiamy wywiad przeprowadzany przez redaktorów Kuriera Tarnowskiego z dr inż. Wojciechem Panna dotyczący opatentowanych przez niego innowacyjnych zapór przeciwpowodziowych.

Wywiad: https://www.facebook.com/kuriertarnowski/videos/283844826163897/