baner final

Miło nam poinformować, iż Pani dr inż. Joanna Smajdor jak i Pan dr Mateusz Kowalcze zostali wyróżnieni w konkursie PAN Komitetu Chemii Analitycznej na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020).

Joanna Smajdor (dr hab. Robert Piech, AGH), Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi (nagroda Polygen).
Mateusz Kowalcze (dr hab. Małgorzata Jakubowska, AGH), Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych (nagroda LGC Standards).

Serdecznie gratulujemy!