wimic agh

 

2018/2019

1 października do 17 lutego – semestr zimowy

1 października do 25 stycznia – zajęcia semestru zimowego

22 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe

26 stycznia do 10 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

11 lutego do 17 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

18 lutego do 24 lutego – przerwa międzysemestralna

 

25 lutego do 30 września – semestr letni

25 lutego do 14 czerwca – zajęcia semestru letniego

18 kwietnia do 23 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

15 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

1 lipca do 1 września – wakacje letnie

2 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

 

4 pażdziernika 2018 r. - 100-na inauguracja roku akademickiego

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 20 czerwca.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 2 maja.

 

Okres od 16 do 30 września 2019 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.