wimic agh

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków na wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 na Wydziale IMiC został ustalony na dzień 30.04.2019 r. Wnioski proszę składać w Dziekanacie WIMiC, pokój 0.22/B-8

Dziekanat informuje, że rozdanie dyplomów dla absolwentów studiów II-go stopnia z roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - studia stacjonarne odbędzie się dnia 23 LISTOPADA b.r. (piątek) w Auli WIMiC AGH (B-8) o godz 15.00.

Warunkiem otrzymania dyplomu na rozdaniu jest dopełnienie formalności w dziekanacie: złożenie karty obiegowej i zwrot legitymacji, podpis w księdze dyplomu oraz odebranie odpisów dyplomów i suplementów.

Powyższych formalności prosimy dopełnić w dniach od 19 do 23.11.2018r w godzinach dyżuru dziekanatu i 23.11.2018r w godzinach od 10.30 do 13.30.

(w środę dziekanat jest nieczynny!)

Zapraszamy wszystkich absolwentów na tę uroczystość.

Szanowni Państwo,

Godziny rektorskie 31 października 2018r. od godziny 16:00

Pismo