wimic agh

Nazwa jednostki:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - Kraków

Szanowni Państwo,

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta