wimic agh

Komunikat o SZKOLENIU BHP dla studentów stacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20

 

Student powinien stawić się, w wybranym terminie, na szkoleniu z kartą szkolenia wydrukowaną w pełnym formacie A-4 - poziomo.

 

 

WYDZIAŁ

Terminy szczególnie zalecane

Miejsce: Cent. Dydaktyki, ul. Reymonta 7

oraz KLUB ”STUDIO” - ul. Budryka 4

Terminy obowiązkowe

Data/miejsce

IMiC

27.09.2019 (piątek) –godz.10:00

29.09.2019 (niedziela)godz. 17:00

Cent. Dydaktyki, ul Reymonta 7

30.09.2019 (poniedziałek)godz. 10:00

Klub STUDIO – ul. Budryka 4

02 (środa) 10.2019, godz. 17:30

Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacynej Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu Pani mgr inż. Katarzyny Rubachy na miejsce stypendialne na okres 6 miesięcy.

Szanowni Państwo,

W dniach 19 i 20.09.2019 z powodu szkoleń Dziekanat będzie nieczynny.

Dziekanat informuje, że rozdanie dyplomów dla absolwentów studiów II-go stopnia z roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki -studia stacjonarne, odbędzie się dnia 18 października b.r. (piątek) w Auli WIMiC AGH (B-8) o godz 10.00-11.00