baner final

Godziny dyżuru (wrzesień)

Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr hab. inz. Mirosław Bućko

czwartek 10:00-11:00

Prodziekan ds. Studenckich dr. hab. Bartosz Handke, prof. AGH

poniedziałek 10:00-12:00

czwartek 11:00-13:00

Szanowni Państwo, w załączniku przesyłamy skan komunikatu Pana Prorektora Dańko, zawierający informacje dotyczące wniosków o świadczenia stypendialne na nowy rok akademicki dla studentów AGH.

Pismo Pana Prorektora Rafała Dańko

Stypendia dla dwóch studentów  i jednego doktoranta w grancie OPUS "Nowe biokompatybilne powłoki na podłożach metalicznych na bazie materiałów z układu Si-O-C" Kierownik - Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

Stypendia dla dwóch studentów

Stypendium dla doktoranta