baner final

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta


Wymagania:
-    tytuł magistra lub status studenta studiów II stopnia lub status studenta co najmniej czwartego roku studiów jednolitych studiów magisterskich z zakresu  inżynierii biomedycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych;
-    doświadczenie w zakresie wytwarzania i charakterystyki materiałowej i biologicznej biomateriałów, w szczególności bioaktywnych szkieł wytwarzanych metodą zol-żel i/lub materiałów kompozytowych wzbogacanych związkami polifenolowymi i/lub materiałów włóknistych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia;
-    staż naukowy w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej;
-    dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie ekstrakcji związków polifenolowych z materiału roślinnego, znajomość technik analizy aktywności antyoksydacyjnej oraz zastosowania techniki HPLC w analizie związków polifenolowych;  
-    znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych;
-    samodzielność i wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych;
-    dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:
-    realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie pt. „Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacane naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej” (nr 2017/27/B/ST8/00195), realizowanego w konsorcjum z UR w Krakowie i Collegium Medicum UJ, obejmujących opracowanie metody wprowadzania związków polifenolowych do materiałów kompozytowych, ocena właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych otrzymanych kompozytów, udział w badaniach biologicznych materiałów w warunkach in vitro, opracowanie metody otrzymywania włóknistych rusztowań wzbogacanych związkami polifenolowymi dla inżynierii tkankowej przy zastosowaniu metody elektroprzędzenia;
-    uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji, a także prezentacja wyników na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 wrzesień 2018, 23:59
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
-    wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc;
-    data rozpoczęcia pracy: 22 październik 2018;
-    okres pobierania stypendium: 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać na adres e-mail kierownika projektu: (dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty:
-    CV wraz z danymi kontaktowymi oraz opisem doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.) zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”;
-    list motywacyjny określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie;
-    kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzone z oryginałem)  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich lub zaświadczenie o statusie studenta studiów II stopnia lub statusie studenta co najmniej czwartego roku studiów jednolitych studiów magisterskich.
Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do dnia 15 października 2018 (włącznie).