baner final

Stanowisko:

doktorant - stypendysta

Wymagania:

- student studiów doktoranckich III stopnia: Mechanika ? 

- znajomość technik pomiarowych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych ? 

- znajomość technik pomiarowych w zakresie elementów torów pomiarowych, jednostek fizycznych oraz sposobu obróbki i prezentacji wyników pomiarów ? 

- umiejętność przygotowywania aparatury pomiarowej do pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych ? 

- doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych ? 

- umiejętność zbiorczej analizy wyników pochodzących z różnych metod badawczych

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN pt. „Poprawa efektywności przetwarzania energii w kompozytowych generatorach piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej” w zakresie:

1. Badania eksperymentalne własności elektrycznych generatorów piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej w celu weryfikacji modeli matematycznych tych generatorów.

2. Badania eksperymentalne własności mechanicznych generatorów piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej w celu weryfikacji modeli matematycznych tych generatorów.

3. Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk elektrycznych generatorów o konstrukcji w formie  belki z ceramiczno-polimerowego kompozytu ziarnistego. 

4. Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk elektrycznych generatorów o konstrukcji w formie  belki z ceramiczno-polimerowego kompozytu warstwowego. 

5. Badania eksperymentalne trwałości generatorów o konstrukcji w formie  belki z ceramiczno-polimerowego kompozytu ziarnistego. 

6. Badania eksperymentalne trwałości generatorów o konstrukcji w formie  belki z ceramiczno-polimerowego kompozytu warstwowego. 

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST8

 

Termin składania ofert:

26.06.2018, 23:59

 

Forma składania ofert:

elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium : 1500 zł/miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2018

• Okres stypendium: 24 miesięcy

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

 

Miejsce pracy:

Katedra Automatyzacji Procesów,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

Dodatkowe informacje:

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny

• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

• Temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem i oceną

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 26.06. 2018 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata,

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".