baner final

Nazwa jednostki: WIMIC AGH , Katedra KCiMO


Nazwa stanowiska: student-stypendysta

 

Wymagania:
- status studenta studiów doktoranckich (w zakresie inżynierii materiałowej),
- dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej,
- rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace,
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie badawcze potwierdzone: stażem naukowym/praktykami w zakresie ww. zagadnień, udziałem w kołach naukowych, konferencjach oraz autorstwem/współautorstwem w publikacji/ach

 

Opis zadań 3 stanowisk:
1 Aktywny udział w pracach projektu. Doświadczenie i umiejętności syntezy proszków ceramicznych i ich formowania - w szczególności: umiejętności doświadczenie syntezy faz tlenkowych metodami reakcji w stanie stałym, metody hydrotermalne i metody zol-żel, umiejętność pracy laboratoryjnej, swobodne posługiwanie się odczynnikami i szkłem laboratoryjnym, opanowanie metod przygotowania proszków ceramicznych do formowania w tym granulacji proszków, umiejętność obsługi urządzenia do granulacji proszków metodą freeze-drying, umiejętność obsługi pras mechanicznych; Przygotowywanie raportów z badań. Aktywny udział w dyskusji, przygotowaniu publikacji naukowych i prezentacji.

2. Aktywny udział w pracach projektu Doświadczenie i umiejętność określania morfologii proszków i mikrostruktury materiałów polikrystalicznych - w szczególności: umiejętności określania rozkładu wielkości ziaren w proszkach za pomocą urządzeń typu Mastersizer i Zetasizer, umiejętność określania rozkładu wielkości porów w materiałach litych metodą porozymetrii rtęciowej, umiejętność interpretacji wyników uzyskanych tymi metoda, umiejętność wykonywania zgładów materiałów ceramicznych, umiejętność obsługi pił mechanicznych, szlifierek i polerek, znajomość technik ujawniania mikrostruktury polikrystalicznych materiałów ceramicznych, umiejętność prowadzenia obserwacji mikroskopowych, umiejętność ilościowej interpretacji obrazów mikroskopowych, umiejętność posługiwania się programami do numerycznej analizy mikrostruktury; Przygotowywanie raportów z badań. Aktywny udział w dyskusji, przygotowaniu publikacji naukowych i prezentacji.

3. Aktywny udział w pracach projektu Doświadczenie i umiejętność określania właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych - w szczególności: umiejętność przygotowania próbek materiałów ceramicznych do badań wytrzymałościowych, umiejętność obsługi maszyn wytrzymałościowych Zwick Roell, umiejętność prowadzenia pomiarów wytrzymałości na zginanie i ściskanie, umiejętność obsługi twardościomierza FutureTech, umiejętność wykonania badań twardości metodą Vickersa, umiejętność określenia krytycznego współczynnika koncentracji naprężeń metodą SENB oraz na podstawie wielkości pęknięć uzyskanych w metodzie Vickersa, umiejętność interpretacji wyników uzyskanych tymi metodami, Przygotowywanie raportów z badań. Aktywny udział w dyskusji, przygotowaniu publikacji naukowych i prezentacji.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

 

Termin składania ofert: 06 kwietnia 2018, 00:00

 

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny zawierający wyraźne odniesienie się do jednego z trzech zadań przedstawionego w ogłoszeniu,
2) CV wraz z listą osiągnięć naukowych (działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, certyfikaty językowe),

 

Warunki zatrudnienia:

 

Rodzaj umowy: stypendialna

 

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

 

Ilość stypendiów: 3 osoby

 

Forma składania ofert: osobiście (sekretariat katedry KCiMO WIMIC, B-8, ul. Akademicka 2, I, 1.16 lub mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

 

Preferowane wysłanie kopii dokumentów (w formacie pdf) pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule maila proszę napisać 'stypendium Opus'.

- Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.