baner final

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska:

student stypendysta (2 stypendia)

 

Wymagania:
- ukończone studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku inżynieria materiałowa/chemia/fizyka, ciała stałego lub pokrewnym potwierdzone dyplomem,
- zakończony proces rekrutacji na studia II stopnia (magisterskich),
- znajomość podstaw fizykochemii ciała stałego,
Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie technologii plazmochemicznych (procesy PVD/CVD) oraz badań struktury i właściwości materiałów i warstw funkcjonalnych a w szczególności materiałów półprzewodnikowych.

 

Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS pt. “Warstwy półprzewodnikowe o kontrolowanej mikrostrukturze nanoszone metodą impulsowego rozpylania magnetronowego“. Do jego zadań należeć będzie przeprowadzanie procesów nanoszenia warstw metodą rozpylania magnetronowego na podłożach nieprzewodzących, badania związków pomiędzy parametrami nanoszenia strukturą i właściwościami warstw półprzewodnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanostruktur na właściwości transportowe.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

 

Termin składania ofert: 15 lutego 2018, 09:00

 

Forma składania ofert: osobiście

 

Warunki zatrudnienia:
stypendium w wysokości 750 zł wypłacane przez okres do 12 miesięcy (czas trwania studiów II stopnia)

 

Dodatkowe informacje:
Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie
2) CV i list motywacyjny,
3) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy magisterskiej (jeśli rekrutacja na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017),
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) opinię opiekuna pracy inżynierskiej/licencjackiej.
Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, budynek B-6, pokój 306, tel. 12 617 2467, Fax: 12 617 5236
Ewentualne pytania w sprawie konkursu proszę kierować do kierownika projektu prof. dr hab. Elżbiety Godlewskiej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data dodania ogłoszenia: 2018-01-28