baner final

Miejsce stypendialne w projekcie SONATA BIS


Stanowisko:
doktorant-stypendysta


Wymagania:
• aktualny status doktoranta,
• ukończone studia magisterskie, kierunek: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna lub chemia,
• doświadczenie w pracy badawczej z materiałami poliuretanowymi w zakresie syntezy i badań fizykochemiczych,
• znajomość podstawowych metod badań polimerów (DSC, TG, FTIR, metody mikroskopowe, badania właściwości mechanicznych),
• doświadczenie w badaniach właściwości termicznych materiałów polimerowych,
• doświadczenie w badaniach i symulacjach biologicznych w warunkach in vitro,
• znajomość języka angielskiego,
• zaangażowanie w pracę naukową i silna motywacja do pracy.

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS pt. "Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wybrany kandydat będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:
• opracowanie sposobu otrzymywania poliuretanowych cementów kostnych zawierających polisacharydy, ceramikę bioaktywną i materiały fazowo-zmienne (PCM)
• badania kinetyki procesu sieciowania otrzymanych układów,
• ocena wpływu PCM na obniżenie temperatury sieciowania otrzymanych cementów kostnych,
• badania właściwości mechanicznych i termicznych otrzymanych układów,
• badania rentgenograficzne, mikroskopowe i spektroskopowe otrzymanych układów,
• wstępna ocena bioaktywności, biodegradacji i stabilności chemicznej w warunkach in vitro otrzymanych układów

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 2 luty 2018, 23:59

Forma składania ofert:
elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki zatrudnienia:
Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie.
Miejsce pracy: Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data rozpoczęcia: luty 2018
Czas trwania umowy: 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców" NCN. (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-06-15/sonatabis6-zal7.pdf).

 

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
• potwierdzenie statusu doktoranta
• kopie lub skany publikacji naukowych
• temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:
Dr hab. inż. Kinga Pielichowska
Katedra Biomateriałów i Kompozytów
Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".