baner final

Nazwa stanowiska:

doktorant - stypendysta

Wymagania:

Kandydat powinien:

1. posiadać stopień magistra w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub chemia,

2. być słuchaczem studiów doktoranckich,

3. posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej,

4. posiadać doświadczenie w procesach syntezy zol-żel, modyfikacji powierzchni metalicznych, badań strukturalnych, korozyjnych, mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego otrzymanych materiałów,

5. posiadać umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań (FTIR, Raman, Goniometr)

6. być dyspozycyjny oraz posiadać predyspozycje do pracy naukowej,

7. posiadać bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu "Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu" pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Jego/Jej zadaniem będzie praca naukowo-badawcza związana z przygotowaniem odpowiednich podłoży metalicznych oraz pomoc w otrzymywaniu zaprojektowanych warstw. Wyniki badań będą publikowane praz przedstawiane na konferencjach naukowych.

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST

 

Termin składania ofert:

30 styczeń 2018

 

Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie

2. Okres finansowania: 20 miesięcy

3. Rozpoczęcie pracy w projekcie: luty 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium proszę wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. CV wraz z listą publikacji oraz informacją o osiągnięciach naukowych (udziały w warsztatach i konferencjach naukowych, studia i staże zagraniczne, stypendia, nagrody i inne osiągnięcia)

2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

3. Potwierdzenie uczestnictwa w studiach doktoranckich

4. Certyfikat lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego