baner final

Nazwa stanowiska:

Adiunkt (post-doc)

Wymagania:

1) stopień naukowy doktora nauk technicznych lub pokrewnych dyscyplin

2) zainteresowania naukowe związane z: - otrzymywanie oraz badaniami struktury i mikrostruktury amorficznych i szkło-krystalicznych materiałów ceramicznych, - modyfikacją powierzchni materiałów metalicznych.

3) posiadanie umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań (XRF, XRD, FTIR, Raman, Goniometr, Mikroskop Konfokalny) oraz interpretacji wyników powyższych badań.

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;

5) wyróżniający dorobek naukowy.

6) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca kontakty z naukowcami z innych krajów oraz przygotowanie publikacji.

7) znajomość języka polskiego umożliwiająca osobiste kontakty z administracją Akademii oraz codzienną samodzielność.

 

Opis zadań:

Udział w projekcie OPUS 12 zatytułowanym „Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu” pod kierunkiem prof. dr hab. niż. Maciej Sitarza obejmujący:

- planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu otrzymanie amorficznych, szkło-krystalicznych i/lub krystalicznych powłok z tlenku glinu na podłożach metalicznych.

- przeprowadzenie charakterystyki struktury, mikrostruktury oraz własności fizykochemicznych otrzymanych powłok.

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST

 

Termin składania ofert:

15.02.2018

 

Warunki zatrudnienia:

1) Umowa o pracę na 20 miesięcy.

2) Zatrudnienie planowane jest od marzec/kwiecień 2018 r.

3) Wynagrodzenie w wysokości 5000 zł miesięcznie.

 

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert Dokumenty należy przesłać na adres e-mail kierownika projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1) życiorys;

2) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora

3) informacja o osiągnięciach naukowych (w tym spis publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;

4) certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.