baner final

Prorektor ds. Studenckich zaprasza studentów na spotkanie poświęcone tematowi:

Rozliczanie Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2018.

Termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 - 14:00

Miejsce szkolenia: sala audytoryjna, Pawilon U2

 

Program szkolenia:

1. Granty Rektora w 2018 roku – istotne informacje;

2. Rola Działu Spraw Studenckich;

3. Granty oczami Kwestury;

4. Procedury Zamówień Publicznych;

5. Procedury Działu Współpracy z Zagranicą;

6. Zakupy poza granicami kraju;

7. 100 pytań do …… czyli zadaj pytanie – możliwość zadawania pytań uczestnikom spotkania.

 

Szkolenie kierujemy do:

1. Studentów biorących udział w programie Granty Rektora 2018;

2. Studentów ubiegających się o dofinansowanie od Prorektora ds. Studenckich (projekty indywidualne, udział w konferencjach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakupy zagraniczne, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych, itp.);

3. Członków Organizacji Studenckich AGH;

4. Pozostałych studentów, którzy finansują swoją działalność ze środków AGH.

 

W spotkaniu wezmą udział:

1. Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Anna Siwik;

2. Kwestor AGH – mgr inż. Joanna Sajdłowska;

3. Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – dr inż. Dominik Kowal;

4. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr inż. Paweł Bogacz;

5. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – dr inż. Leszek Kurcz;

6. Przedstawiciel Działu Zamówień Publicznych;

7. Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą;

8. Przedstawiciel Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu;

9. Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk.