baner final

Miejsce stypendialne w projekcie SONATA BIS  

Stanowisko:

doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

• aktualny status doktoranta,

• ukończone studia magisterskie, kierunek: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna lub chemia,

• doświadczenie w pracy badawczej z materiałami poliuretanowymi w zakresie syntezy i badań fizykochemiczych,

• znajomość podstawowych metod badań polimerów  (DSC, TG, FTIR, metody mikroskopowe, badania właściwości mechanicznych),

• doświadczenie w badaniach właściwości termicznych materiałów polimerowych,

• doświadczenie w badaniach i symulacjach biologicznych w warunkach in vitro,

• znajomość języka angielskiego,

• zaangażowanie w pracę naukową i silna motywacja do pracy.

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS pt. "Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wybrany kandydat będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:

• opracowanie sposobu otrzymywania poliuretanowych cementów kostnych zawierających polisacharydy, ceramikę bioaktywną i materiały fazowo-zmienne (PCM)

• badania kinetyki procesu sieciowania otrzymanych układów,

• ocena wpływu PCM na obniżenie temperatury sieciowania otrzymanych cementów kostnych,

• badania właściwości mechanicznych i termicznych otrzymanych układów,

• badania rentgenograficzne, mikroskopowe i spektroskopowe otrzymanych układów,

• wstępna ocena bioaktywności, biodegradacji i stabilności chemicznej w warunkach in vitro otrzymanych układów

 

Typ konkursu NCN:

SONATA BIS – ST  

 

Termin składania ofert:

21 grudnia 2017, 23.59  

 

Forma składania ofert:

elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie.

 

Miejsce pracy:

Katedra Biomateriałów i Kompozytów,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Data rozpoczęcia:

styczeń 2018

 

Czas trwania umowy:

36 miesięcy  

 

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców" NCN. (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-06-15/sonatabis6-zal7.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny

• CV

• skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

• potwierdzenie statusu doktoranta

• kopie lub skany publikacji naukowych

• temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr hab. inż. Kinga Pielichowska

Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al.Mickiewicza 30,  30-059 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".