baner final

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS – uczestnik studiów II stopnia

Stanowisko: stypendysta

Wymagania:

- student studiów II stopnia technologia chemiczna/inżynieria materiałowa

- wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej związane z syntezą związków nieorganicznych

- wiedza z zakresu chemii ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów funkcjonalnych o właściwościach półprzewodnikowych

- wiedza na temat metod wykorzystywanych do charakterystyki właściwości strukturalnych, mikrostrukturalnych i transportowych ciał stałych

- umiejętność interpretacji wyników z obserwacji SEM połączonej z analizą EDX oraz pomiarów XRD

- znajomość metody Rietvelda w odniesieniu do pomiarów XRD

- doświadczenie w pracy w zespole badawczym

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne studiowanie literatury naukowej i sporządzanie raportów w tym języku

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN „Opracowanie kompleksowych metod modyfikacji struktury i wytworzenia nowoczesnych warstw ochronnych zapewniających stabilność chemiczną i odporność na korozję nowych, wysokowydajnych materiałów termoelektrycznych do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną” (2016/21/B/ST8/00409, streszczenie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330963-pl.pdf).

 

Kandydat będzie uczestniczył  w zadaniach  badawczych:

1) Synteza materiałów termoelektrycznych o strukturze klatkowej modyfikowanych na drodze domieszkowania

2) Charakterystyka właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych otrzymanych materiałów (XRD, SEM, EDX)

3) Pomiary właściwości transportowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury (m.in. przewodnictwo elektryczne, współczynnik Seebecka)

 

Typ konkursu:

OPUS - ST

 

Termin składania ofert:

27.12.2017, 23:59

 

Rozpoczęcie pracy w projekcie:

01.01.2018

 

Forma składania ofert:

elektronicznie - na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Miejsce pracy:

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, WIMiC AGH

 

Data rozpoczęcia:

styczeń 2018

 

Czas trwania umowy:

18 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

• List motywacyjny

• CV

• Opis doświadczenia naukowego wraz ze spisem publikacji i wystąpień konferencyjnych

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 27 grudnia 2017 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

dr hab. inż. Andrzej Koleżyński, prof. AGH

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".