baner final

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS - student, studiów III stopnia

Stanowisko:

doktorant - stypendysta

 

Wymagania:

- student studiów doktoranckich III stopnia: Inżynieria Materiałowa ? 

- znajomość metod syntez materiałów tlenkowych ? 

- znajomość metod badawczych służących do charakterystyki substratów reakcji ? 

- praktyka w homogenizacji mieszanin reakcyjnych ? 

- podstawowa wiedza w zakresie polimerów, zwłaszcza ich kształtowania ? 

- umiejętność przygotowywania zgładów z ziarnistych kompozytów o osnowie polimerowej ? 

- umiejętność zbiorczej analizy wyników pochodzącej z różnych metod badawczych ? 

- doświadczenie w publikowaniu wyników badań naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN pt. „Poprawa efektywności przetwarzania energii w kompozytowych generatorach piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej” w zakresie:

- otrzymywania i charakterystyki proszków PZT będących produktem reakcji w fazie stałej

- charakterystyki morfologii, czystości chemicznej oraz struktury otrzymanych proszków

- przygotowywania ziarnistych kompozytów o osnowie polimerowej

- analizy wpływu wielkości i kształtu ziaren proszku ceramicznego na proces otrzymywania kompozytów ziarnistych o osnowie polimerowej

- analizy wpływu warunków technologicznych na właściwości fizykochemiczne oraz mikrostrukturę otrzymanych kompozytów

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST8

 

Termin składania ofert:

08 grudnia 2017, 23:59

 

Forma składania ofert:

elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium : 1500 zł/miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2018

• Okres stypendium: 18 miesięcy

 

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Miejsce pracy: Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

Dodatkowe informacje:

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny

• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

• Temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem i oceną

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 08 grudnia 2017 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".