baner final

Zaliczenie praktyki technologicznej odbywa się u Pana Dra hab. inż. J. Szczerby, prof. AGH

sala 209/B6 w dniu 20.09.2017 r. w godzinach 9.00 – 12.00

     

Student powinien mieć ze sobą:

- kartę praktykanta

- sprawozdanie z praktyki