baner final

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS - student, studiów II stopnia

Stanowisko: inżynier - stypendysta

 

Wymagania: ? 

-student, studiów magisterskich II stopnia: Inżynieria materiałowa ? 

-bardzo dobra znajomość zagadnień z dziedziny instrumentalnej analizy elektrochemicznej (woltamperometria AC, AdSV, ASV, CSV, CV, LSV, SCV,), elektroniki analogowej i cyfrowej,

-umiejętność programowania mikrokontrolerów, ? 

-znajomość architektury analizatora elektrochemicznego M20 (mtm-anko), programowania kart interfejsu Ethernet oraz modułów Raspberry-Pi, ? 

-znajomość programów EAGRAPH, EALab, MATLAB i LabView na poziomie projektowania wirtualnych przyrządów, interfejsów oraz interpretacji wyników badań, ? 

-znajomość i praktyczna umiejętność obsługi urządzeń do syntezy SHS oraz prasowania i spiekania na gorąco ? 

-umiejętność analizy i interpretacji widm spektroskopii impedancyjnej, ? 

-umiejętność koncepcyjnego myślenia umożliwiająca planowanie i wykonywanie badań, ? 

-znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, ? 

-uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych, ? 

-posiadany dorobek naukowy, ? 

-zaangażowanie w samorozwój naukowy, umiejętność pracy zespołowej.

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN pt. „Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożywczych” w zakresie wykonania, walidacji i aplikacji nowych czujników w elektroanalizie elementów środowiska i produktów spożywczych.

 

Kandydat będzie uczestniczył  w następujących zadaniach  badawczych:

-projekt i uruchomienie układu interfejsu szybkiej transmisji danych analizator M20 - komputer, ? 

-synteza azotków i węglików metali przejściowych metodą SHS, formowanie kształtek ceramicznych metodą prasowania i spiekania na gorąco, ?-charakterystyka fizyko-chemicznych właściwości woltamperometrycznych mikroczujników ceramicznych na podstawie analizy widm rejestrowanych techniką spektroskopii impedancyjnej.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST5

Termin składania ofert: 30 września 2017, 23:59

Forma składania ofert: elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium : 1 600 zł/miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: marzec 2018

• Okres stypendium: 5 miesięcy

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

 

Miejsce pracy:

Katedra Chemii Analitycznej,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

Dodatkowe informacje:

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny

• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

• Temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem i oceną

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 30 września 2017 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

dr hab. Bogusław Baś, prof. AGH,

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".