baner final

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS - student, studiów III stopnia

Stanowisko: doktorant - stypendysta

 

Wymagania: ? 

-student, studiów doktoranckich III stopnia: Chemia, ? 

-bardzo dobra znajomość zagadnień z dziedziny instrumentalnej analizy chemicznej, w szczególności polarografii i woltamperometrii, potencjometrii, spektrometrii AAS i UV-Vis, ? 

-znajomość i praktyczna umiejętność przygotowania próbek o złożonej matrycy organicznej do analizy chemicznej (mineralizacja: na sucho i mokro, UV, mikrofalowa), ? 

-znajomość i praktyczna umiejętność obsługi analizatorów elektrochemicznych M161 i M20 (mtm-anko) oraz potencjostatu/galwanostatu µAUTOLAB III z FRA II (ECO CHEMIE BV) ? 

-znajomość programów EAGRAPH, EALab i OriginPro na poziomie opracowania wyników badań (m.in. przetwarzania i interpretacji sygnałów, analizy widm spektro-elektrochemicznych) ? 

-umiejętność obsługi precyzyjnych urządzeń elektromechanicznych jak frezarka, tokarka etc. ? 

-umiejętność koncepcyjnego myślenia umożliwiająca planowanie i wykonywanie badań, ? 

-znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, ? 

-uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych (min. 10), ? 

-doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, ? 

-posiadany dorobek naukowy (min. 5 publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR), ? 

-zaangażowanie w samorozwój naukowy, umiejętność pracy zespołowej.

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN pt. „Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożywczych” w zakresie wykonania, walidacji i aplikacji nowych czujników w elektroanalizie elementów środowiska i produktów spożywczych.

 

Kandydat będzie uczestniczył  w następujących zadaniach  badawczych:

-projekt, wykonanie i walidacja mikroczujnika z odnawialną elektrodą bizmutową, ? 

-projekt, wykonanie i walidacja czujnika z odnawialną elektrodą ceramiczną, ? 

-opracowanie woltamperometrycznej procedury oznaczania wybranych metali ciężkich oraz witamin za pomocą mikroczujnika z odnawialną elektrodą bizmutową, ? 

-opracowanie woltamperometrycznej procedury oznaczania wybranych metali oraz związków organicznych za pomocą czujnika z odnawialną elektrodą ceramiczną.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST5

Termin składania ofert: 30 września 2017, 23:59

Forma składania ofert: elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium : 2 500 zł/miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: listopad 2017

• Okres stypendium: 4 miesiące

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

 

Miejsce pracy:

Katedra Chemii Analitycznej,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

Dodatkowe informacje:

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny

• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

• Temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem i oceną

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 30 września 2017 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

dr hab. Bogusław Baś, prof. AGH,

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".