baner final

Zaliczenie praktyki technologicznej odbywa się u Pana Dr. hab. inż. J. Szczerby, prof. AGH w sali 209/B6 w dniu 07.09.2017 r. w godzinach 8.30 – 12.00.

     

Student powinien mieć ze sobą:

- kartę praktykanta

- sprawozdanie z praktyki