baner final

POSZUKIWANY DOKTORANT/KANDYDAT NA STUDIA DOKTORANCKIE

Poszukujemy kandydata na studia doktoranckie/doktoranta na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH zainteresowanego realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia”. Doktorant otrzyma stypendium w ramach grantu NCN w wysokości 3000 zł miesięcznie przez 18 miesięcy. Badania do pracy doktorskiej będą realizowane w Zakładzie Inżynierii Materiałowej, Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, ATH w Bielsku-Białej.

 

Nazwa Jednostki:

Zakład Inżynierii Materiałowej, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Nazwa Stanowiska:

doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

• ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Chemia lub pokrewne,

• status doktoranta na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie,

• silne podstawy w zakresie Inżynierii Materiałowej,

• bardzo dobra znajomość zagadnień związanych  z materiałami polimerowymi,

• zainteresowanie pracą z zakresu biomateriałów oraz przetwórstwa materiałów polimerowych,

• zainteresowanie metodą druku 3D oraz metodą elektroprzędzenia,

• doświadczenie w pracy laboratoryjnej,

• wiedza w zakresie podstawowych metod badań materiałów (SEM, FTIR, XRD, DSC),

• silna motywacja do pracy i kariery naukowej,

• umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie,

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

• chęć opracowywania wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach z listy Filadelfijskiej.

 

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia”. Obszar prac: dopracowanie parametrów procesu elektroprzędzenia i druku 3D, przygotowanie materiałów metodą wtrysku, dobór materiałów, przygotowanie roztworów, ocena właściwości fizykochemicznych i biologicznych (ocena w płynach fizjologicznych) wytworzonych materiałów, opieka i wsparcie dla studentów w pracach laboratoryjnych, opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. 

 

Typ konkursu NCN:

SONATA BIS – ST

 

Termin składania ofert:

8.09.2017

 

Warunki zatrudnienia:

• Miejsce pracy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Podstaw Budowy Maszyn,

• Stypendium płatne w ramach grantu w wysokości 3 000 PLN/m-c, wypłacane przez 18 miesięcy,

• Doktorant będzie zaangażowany w projekt średnio 32 godziny tygodniowo,  

• Planowane rozpoczęcie: październik 2017.

 

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Stypendium będzie przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z listą osiągnięć naukowych,

• Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych (maksimum 1 strona A4),

• Odpis dyplomu magisterskiego,

• Dokument potwierdzający status doktoranta lub oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie rozpoczynające się od 1 października 2017,

• Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań od dnia 1 października w wymiarze 32 godzin tygodniowo,

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: „Sonata Bis” lub w formie PDF przesłać na adres kierownika projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat wiadomości: „Sonata Bis”).

 

Więcej informacji można uzyskać na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie u Pani dr inż. Magdaleny Ziąbki, Budynek B6/05 lub u kierownika projektu: dr hab. inż. Izabelli Rajzer (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Budynek A/103.