baner final

Szanowni Magistranci i Absolwenci Studiów Magisterskich,

Zapraszamy Was do aplikowania na stanowisko młodego naukowca Early Stage Researcher (ESR) w ramach projektu ATHOR Advanced THermomechanical multiscale mOdelling of Refractory Linings w ramach funduszu stypendialnego Działania Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020 Innovative Training Network – ITN (H2020-MSCA-ITN-2017).

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/220371

http://www.etn-athor.eu/athor-phd-recruitment/