baner final

Wynik rekrutacji na miejsce stypendialne w projekcie OPUS 12 (UMO-2016/23/B/ST8/01248)

 

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu Pana mgr inż. Mateusza Sałęgi-Starzeckiego na miejsce stypendialne na okres 9 miesięcy.