baner final

Stypendia dla dwóch studentów  i jednego doktoranta w grancie OPUS "Nowe biokompatybilne powłoki na podłożach metalicznych na bazie materiałów z układu Si-O-C" Kierownik - Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

Stypendia dla dwóch studentów

Stypendium dla doktoranta