baner final

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacynej Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu Pani mgr inż. Katarzyny Rubachy na miejsce stypendialne na okres 6 miesięcy.