baner final

Komunikat o szkoleniu BHP dla studentów:

   Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych - ( rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019 )

            odbędzie się :

                                                15 marca 2019 - piątek
                                                        godz. 15:00
                            Budynek U-2  (Centrum Dydaktyczne),  s. audytoryjna

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2019 i nie przeszli szkolenia na AGH (przychodzą z innych uczelni)


Wszyscy studenci którzy już przeszli szkolenie BHP (tylko na AGH), zaliczają je na podstawie szkolenia z lat ubiegłych.

                Zaliczenie szkolenia BHP na II stopień WYŁĄCZNIE NA KARTACH Z KODEM PASKOWYM, zbiórka kart poprzez starostów.

                                            www.bhp.agh.edu.pl

                                            zakładka:  STUDENCI