baner final

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych

- (którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2018)

odbędzie się:

 

22 czerwca 2018 - piątek godz. 15:00

Budynek A-3/A-4  (Łącznik),  sala 105

 

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2018 i nie przeszli jeszcze szkolenia BHP na AGH.

 

Wszyscy studenci którzy przeszli szkolenie BHP na AGH w latach ubiegłych nie muszą być obecni na tym szkoleniu i powinni je przepisać.

Przepisanie szkolenia: www.bhp.agh.edu.pl zakładka:  STUDENCI -----> PRZEPISANIE