baner final

Szanowni Państwo,

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium do dnia 26 września 2017 roku. Złożenie w tym terminie jest konieczne ze względu na termin Rady Wydziału, która odbędzie się 29 września 2017 roku.

Wniosek składa się w Dziekanacie, pokój 0.28/B8.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3