baner final

OGŁOSZENIE FINALNEJ LISTY RANKINGOWEJ

Komisja konkursowa w składzie: kierownik zdania prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. inż. Robert Filipek ? przewodniczący oraz przedstawiciel studentów Pani Ewa Dobosz vel Sypulska, na podstawie złożonych wniosków ogłasza finalną listę rankingową osób, które odbędą kurs specjalistyczny z zakresu oprogramowania Solid Works.

OGŁOSZENIE WSTĘPNEJ LISTY RANKINGOWEJ

Komisja konkursowa w składzie: kierownik zdania prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. inż. Robert Filipek ? przewodniczący oraz przedstawiciel studentów Pani Ewa Dobosz vel Sypulska, na podstawie złożonych wniosków (wpłynęło 8 wniosków) ogłasza wstępną listę rankingową osób, które odbędą kurs specjalistyczny z zakresu oprogramowania Solid Works.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY KONKURSOWEJ

Kierownik Zadania nr 4 projektu PO KL ?Fabryka Inżynierów? dr hab. inż. Robert Filipek, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza konkurs dla studentów drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Ceramika, który wyłoni 9 osób, które odbędą kurs specjalistyczny z zakresu oprogramowania Solid Works. Kurs w wymiarze 15 godzin zajęć zegarowych odbędzie się w dniach:

W środę 15 stycznia br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH odbyło się, już drugie w tym roku, otwarte Seminarium Wydziałowe. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć pana prof. Romana Pampucha, który wygłosił referat na temat ?Immanentnych i przyswojonych własności współczesnych materiałów ceramicznych?.