baner final

Miejsce stypendialne w projekcie SONATA BIS - ogłoszenie

Wymagania:

- student kierunku chemicznego lub inżynierii materiałowej

- wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej związane z syntezą metodami mokrymi (przede wszystkim zol-gel)

- wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej związane z syntezą polimerów

- wiedza na temat metod wykorzystywanych do charakterystyki właściwości strukturalnych, mikrostrukturalnych i elektrycznych ciał stałych

- wiedza z zakresu chemii ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów perowskitowych

- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

- synteza domieszkowanych materiałów SrTiO3 o wysokiej porowatości

- charakterystyka właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych otrzymanych materiałów

- wykonanie pomiarów impedancyjnych

- prezentacja wyników na konferencjach

 

Termin składania ofert: 10.07.2015, 00:00

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.09.2015

Forma składania ofert: elektronicznie- na adres mailowy edrozdz(at)agh.edu.pl


Warunki zatrudnienia:

Okres udziału w projekcie: 01.09.2015-30.04.2017 (20 mies.)

Wynagrodzenie: stypendium NCN w wysokości 1000PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:

? list motywacyjny

?CV

? opis doświadczenia naukowego

? listy rekomendacyjne (np. opiekuna naukowego)

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 10 lipca 2015 roku pocztą elektroniczną na adres: edrozdz(at)agh.edu.pl dr Ewa Drożdż Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".