baner final

Dr Bartosz Handke, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, WIMiC AGH, wygłosi wykład:

„Nowe możliwości pomiarowe Wydziałowej Pracowni Dyfrakcji i Fluorescencji Rentgenowskiej”.

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.