baner final

dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek – fizyka) oraz Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek - metaloznawstwo). Od ukończenia studiów związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH: najpierw w afiliowanym przy WIMiC zespole badawczym Polskiej Akademii Nauk, a następnie –po roku- formalnie na WIMiC.

Jest wychowankiem profesora Stanisława Mroweca – specjalizuje się w obszarze inżynierii materiałowej obejmującym głównie: 1) materiały żaroodporne i mechanizmy oraz kinetyką ich degradacji w wysokich temperaturach w agresywnych środowiskach (wysokotemperaturową korozję); 2) inżynierię powierzchni oraz analizę powierzchni materiałów oraz materiałów o strukturze warstwowej.

Na WIMiC uzyskał najpierw doktorat z chemii, a następnie- habilitację w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie - inżynieria materiałowa. W latach 1989-90 był stypendystą Fundacji Alexandra-von-Humboldta, w Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld, gdzie następnie przez kolejne trzy lata kontynuował badania w ramach stażu naukowego.

Opublikował ponad 120 publikacji naukowych, uczestniczył w ponad 60. międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, edytował dwie książki w zagranicznym wydawnictwie naukowym, jest członkiem komitetu redakcyjnego periodyku „Materials Science Forum” oraz komitetów naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji. Działalność badawczą prowadzi w oparciu o współpracę międzynarodową, w ramach wspólnych projektów i badań, czego rezultatem są również liczne publikacje. Prowadził badania, między innymi, we współpracy z ośrodkami w: USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii. Wygłaszał wiele referatów na zaproszenie i konferencyjnych, w tym: plenarny na konferencji Gordon Research Conference (High Temperature Corrosion). Koordynował, kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym: Brite/EuRam i Copernicus (Unia Europejska), Fundacji Volkswagena (Niemcy), na zlecenie United Technologies Corporation - Pratt & Whitney (USA).

Od 1994 roku kieruje Laboratorium inżynierii i analiz powierzchni (nazwa i afiliacja ewoluowały).

Był aktywny w samorządzie terytorialnym oraz strukturach obywatelskich.

Prywatnie: od 41 lat żonaty, ma trzy dorosłe córki oraz dwoje wnuków.

Hobby: literatura (szerokie spektrum tematów), sport (od niedawna, niestety, coraz bardziej – biernie)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki miał szczęście do dziekanów, a miał i ma do wybitnych postaci. To zobowiązuje. Miałem okazję obserwować wielu twórców naszej bardzo wysokiej pozycji w środowisku naukowym, tak krajowym jak międzynarodowym. Będę z tych doświadczeń korzystał.

Jest to potrzebne, gdyż stajemy wobec coraz większych wyzwań, wynikających z nowych uregulowań prawnych i uwarunkowań, związanych z faktem, iż AGH jest w elitarnej grupie tzw. uczelni badawczych. Z jednej strony – stwarza to wielkie szanse rozwojowe, ale –ze strony drugiej- sprawia, że wzrastają znacznie wymagania. Mamy ogromny potencjał, czego dowodem mierzalnym jest posiadana kategoria A+, zaś na co dzień widocznym – aktywność Koleżanek i Kolegów, tak na polu badawczym, jak dydaktycznym oraz nasza od wielu lat szeroka i bardzo dobra współpraca z partnerami z sektora przedsiębiorstw. Te zasoby, kumulowane przez wiele lat, są nie do przecenienia.

Mamy zatem powody, by z optymizmem spoglądać w przyszłość i stawiać przed sobą ambitne cele, związane z naszymi wysokimi aspiracjami. Przełożenie ich w jak najlepszy sposób na język bieżącego i strategicznego zarządzania Wydziałem traktuję jako najważniejsze zadanie rozpoczętej kadencji.

Dla całego Kierownictwa Wydziału oznacza to zoptymalizowanie mechanizmów funkcjonowania tak, by efektywnie wykorzystać nasz największy atut, jakim jest interdyscyplinarność, wpisana od początku w kod DNA WIMiC, do zdynamizowania naszego rozwoju i sprostania wyzwaniom.

Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie w ten proces całej społeczności Naszego Wspaniałego Wydziału.

I do tego gorąco zapraszam.