baner final

Badania szkieł historycznych dotyczą obiektów wskazanych przez muzealników i przeznaczonych do prac renowacyjno - konserwatorskich.

Opracowanie kompozytów polimerowo-ceramicznych zbudowanych z polimerów biowchłanialnych oraz bioaktywnych cząstek ceramicznych stwarza możliwość otrzymania implantów, które nie tylko zespalają tkankę kostną, ale także mogą wspomagać proces jej leczenia i regeneracji.

Szkła o składzie fosforanu wapnia rozdrobnione do proszku o uziarnieniu poniżej 45 ?m (0.045 mm) dają się spienić środkami chemicznymi, spiec i przekrystalizować otrzymując specyficzny materiał ceramiczny, szkło-pochodny (zwany szkło-ceramiką mikroporowatą).

Rewolucję we współczesnej technice, ze względu na szczególne właściwości, zapowiadają materiały zawierające ziarna krystaliczne o wielkości od kilku do 100 nanometrów (nm), to jest jednostek stanowiących 1 milionową część milimetra.

Współczesna ceramika potrafi wytwarzać materiały biologicznie aktywne zdolne do uczestniczenia w procesach biologicznych organizmów żywych. Należą do nich bioaktywne szkła dla upraw rolniczych, opracowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.