baner final

Problematyka ochrony środowiska, a także zapewnienie trwałości i estetyki obiektom budowlanym towarzyszą poszukiwaniom nowoczesnych materiałów i technologii. Tiocement spełnia te oczekiwania. Produkt ten umożliwia redukcję szkodliwych związków obecnych w powietrzu, a także usuwa zanieczyszczenia pokrywające z upływem lat betonowe powierzchnie budynków.

 

Usuwanie zanieczyszczeń powietrza jest efektem właściwości fotokatalitycznych tiocementu, a ściślej zawartego w jego składzie dwutlenku tytanu TiO2 [1]. Jest to fotokatalizator, który ? pod wpływem oddziaływania promieniowania słonecznego UV ? redukuje szkodliwe związki w powietrzu i samooczyszcza betonowe powierzchnie obiektów budowlanych [2,3]. 

Tiocement wykazuje szczególne działanie redukujące wobec tlenków azotu NOx, obecnych w spalinach emitowanych przez silniki pojazdów. 

Rys.1. Schemat redukcji tlenków azotu NOx przez aktywne fotokatalitycznie powierzchnie betonu zawierające tiocement [3] 

Rys.2. Redukcja zawartości tlenków azotu NOx w powietrzu [3] 

W zachodzących procesach utleniane są zabrudzenia na betonowych powierzchniach obiektów budowlanych ? degradacji ulegają substancje organiczne (aerozole, tłuszcze, oleje, pyły) [2,3]. 

Rys.3. Właściwości fotokatalityczne tiocementu ? test efektywności fotokatalitycznej (całkowite utlenienie rodaminy-B i oczyszczenie powierzchni próbki) [3] 

[1] Diamanti A.V., Ormellese M., Pedeferri M., Characterization of phottocatalytic and superhydrophilic properties of mortars containing titanium dioxide, Cement and Concrete Research, Vol.38, No.11, 2008, p.1349-1353.

[2] Bolte G., Innovative building materials ? reduction of pollutants with TioCem?, ZKG International, Vol.62, No.1, p.63-70. 

[3] Sokołowski M., TioCem ? ekologiczny cement dla budownictwa, Materiały Budowlane, 2008, Nr 4, str. 54-55.