baner final

Uszkodzenia tkanek i narządów powstałe w wyniku urazów, chorób przewlekłych lub wad wrodzonych leczy się najczęściej chirurgicznie, farmakologicznie, poprzez transplantację organów lub implantację odpowiednich biomateriałów. W ostatnich latach coraz większe nadzieje wiąże się z nową dziedziną medycyny regeneracyjnej, mianowicie inżynierią tkankową.

 

Celem inżynierii tkankowej jest zastąpienie, przywrócenie, udoskonalenie lub podtrzymanie funkcji tkanek i narządów przy pomocy implantów zawierających komórki własne pacjenta osadzone na specjalnym materiale pełniącym funkcję rusztowania dla komórek. Przestrzenne rusztowanie zasiedla się komórkami, które hoduje się w warunkach in vitro a następnie powstały konstrukt materiałowo-komórkowy wszczepia w miejsce ubytku. Rusztowania dla inżynierii tkankowej przygotowuje się z odpowiednich biozgodnych materiałów, które w pierwszym etapie (in vitro) pełnią rolę sztucznej substancji międzykomórkowej i stymulują komórki do namnażania, różnicowania i odtwarzania odpowiedniej tkanki. W dalszym etapie (in vivo), kiedy powstaje nowa tkanka, materiały te ulegają powolnej degradacji i wchłonięciu (resorpcji) przez organizm, dzięki czemu nie jest konieczna kolejna operacja w celu usunięcia rusztowania. Dzięki zastosowaniu metod inżynierii tkankowej dochodzi więc do regeneracji, tj. odtworzenia nowej tkanki, która jest identyczna funkcjonalnie i strukturalnie ze zdrową tkanką. 

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w Katedrze Biomateriałów prowadzi się badania nad sposobem otrzymywania i właściwościami resorbowalnych rusztowań polimerowych i polimerowo-ceramicznych do rekonstrukcji tkanki kostnej i chrzęstnej. Badania prowadzone we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami wykazują, że otrzymane materiały są biozgodne i w pełni nadają się do hodowli komórek i tkanek. 

 

A. Przestrzenne podłoże z polimeru resorbowalnego do rekonstrukcji tkanki kostnej.

B. Komórki tkanki kostnej (osteoblasty) hodowane na polimerze resorbowalnym.

Dr inż. Elżbieta Pamuła