baner final

Badania szkieł historycznych dotyczą obiektów wskazanych przez muzealników i przeznaczonych do prac renowacyjno - konserwatorskich.

 

Zabiegi te mają na celu dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe. Są to szkła o różnej przeszłości historycznej i o różnym stopniu zachowania.

Badania tych szkieł prowadzone są dwutorowo: na wybranych próbkach szkieł oryginalnych jak i na szkłach modelowych, spełniających rolę tzw. sensorów. Są to zarówno badania powierzchniowe jak i strukturalne. Badania szkieł zabytkowych są realizowane w laboratoriach naszego wydziału jak i w ośrodkach krajowych i zagranicznych z nami współpracujących. Z uwagi na różne metody produkcji i zdobienia wybranych obiektów artystycznych dokładność badań materiału ma istotny wpływ na dalsze decyzje konserwatorskie, które prolongują ich trwanie dla następnych pokoleń. Interdyscyplinarny charakter badań, wprowadza nowatorski element w tego typu pracach. 

Dr inż. Elżbieta Greiner - Wronowa