baner final

Opracowanie kompozytów polimerowo-ceramicznych zbudowanych z polimerów biowchłanialnych oraz bioaktywnych cząstek ceramicznych stwarza możliwość otrzymania implantów, które nie tylko zespalają tkankę kostną, ale także mogą wspomagać proces jej leczenia i regeneracji.

 

Stosowanie polimerów resorbowalnych takich jak: polikwas mlekowy i polikwas glikolowy otwiera drogę dla implantów czasowych, które po spełnieniu swojej funkcji ulegają rozkładowi do nietoksycznych związków usuwanych z organizmu. Pozostałe po resorbcji cząstki ceramiczne mogą pełnić rolę stymulatora wzrostu tkanki kostnej. Obie fazy zarówno polimerowa jak i ceramiczna mogą pełnić funkcję nośnika leku, który uwalnia się w sposób kontrolowany. Przykładem takich rozwiązań mogą być wchłanialne śruby, których nie trzeba usuwać jak to się dzieje w przypadku śrub metalowych. Rozwiązania te wprowadza się także w konstrukcji stentów stosowanych do rozszerzania naczyń krwionośnych. W tym przypadku powierzchnie metalu pokrywa się polimerem z przyczepionym lekiem o działaniu przeciwzakrzepowym. 

 

Rys.1. Zespolenie neutralizujące, śruba resorbowalna.

Rys. 2. Śruby do zespalania kości

Rys. 3. Stent naczyniowy. 

 

W Katedrze Biomateriałów prowadzi się badania nad wykorzystaniem kompozytów z polimerów resorbowalnych do konstrukcji implantów czasowych, wielofunkcyjnych dla różnych dziedzin medycyny.

Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek