baner final

Szkła o składzie fosforanu wapnia rozdrobnione do proszku o uziarnieniu poniżej 45 ?m (0.045 mm) dają się spienić środkami chemicznymi, spiec i przekrystalizować otrzymując specyficzny materiał ceramiczny, szkło-pochodny (zwany szkło-ceramiką mikroporowatą).

 

W zależności od procesu wytwarzania jest to materiał o porach o średnicy 5?80 ?m lub o mikroporach o średnicy około 20 nm (10-6 mm). Fosforan wapnia budujący ten materiał posiada właściwości bioaktywne. Organizm ludzki przetwarza go na żywą tkankę kostną. W formie granulatu można go zatem używać do wypełniania pooperacyjnych ubytków kostnych. Materiał mikroporowaty nasyca się dużymi dawkami silnych antybiotyków lub innych środków leczniczych o działaniu miejscowym, a przez to nie szkodliwym dla reszty organizmu. Porowata szkło-ceramika w formie granul znajduje również zastosowanie w biotechnologii jako aktywne nośniki kolonii bakteryjnych wywołujących procesy fermentacyjne, rozkładających zanieczyszczenia ścieków.

Dr Małgorzata Ciecińska