Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagrody dla dydaktyków WIMiC

Nagrody dla dydaktyków

Nagrody dla dydaktyków WIMiC

Aż 11 naszych Dydaktyków otrzymało finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne w ramach Działania 13 Projektu IDUB!

Aż 11 naszych Dydaktyków otrzymało finansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za osiągnięcia dydaktyczne w ramachDziałania 13 Projektu IDUB!

Nagrody I stopnia - 5000 zł otrzymali:

 • dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH z Katedry Chemii Nieorganicznej
 • dr inż. Ewelina Kłosek-Wawrzyn z Katedry Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Nagrody III stopnia - 2500 zł otrzymali:

 • dr inż. Anna Adamczyk, z Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
 • dr hab. Anna Drabik, prof. AGH z Katedry Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC AGH
 • dr hab.inż. Bartosz Handke, prof. AGH z Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
 • dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, prof. AGH z Katedry Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC AGH
 • dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH z Katedry Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC AGH
 • prof. dr hab. inż Paweł Pasierb z Katedry Chemii Nieorganicznej
 • dr inż. Dariusz Zientara z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • dr inż. Anna Kusior z Katedry Chemii Nieorganicznej.


Kryteriami oceny wniosków były:
- Wyniki ankiety studenckiej dotyczącej osoby prowadzącej zajęcia zarówno za semestr zimowy, jak i semestr letni;
- Potwierdzony udział w ukończonych w roku akademickim 2022/2023 szkoleniach (od 1.10.2022 do 30.09.2023 r.), szkoleń, kursów lub innych form podnoszenia kompetencji dydaktycznych;
- Wdrożenie w trakcie roku akademickiego 22/23, kompetencji dydaktycznych nabytych na ukończonych w okresie od 1 października 2021 - 26 lutego 2023 r. szkoleniach.

Dydaktykom serdecznie gratulujemy, a naszych Studentów zachęcamy do wypełniania ankiet, bo mają moc!

Stopka