Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Przygotowanie projeku
Stan zerowy
Stan surowy zamknięty
Instalacje wewnętrzne
Roboty wykończeniowe
Zagospodarowanie terenu
Zakup środków trwałych
Działania promocyjne
Akt erekcyjny
Otwarcie

<< Menu głównePrzygotowanie projeku

>> Następne zadanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2012