Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencie


Informacje o projekcieZakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę "Centrum Ceramiki" - nowego obiektu dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
 • przebudowę istniejącego pawilonu dydaktycznego - siedziby Wydziału - w celu połączenia go z nowym budynkiem,
 • wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów nowego budynku w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny i audio-wizualny,
 • konieczne prace związane z: przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego obiektu.
Nowy obiekt dydaktyczny o powierzchni użytkowej 5616 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym - trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdą się następujące pomieszczenia:
 • dwie sale wykładowe,
 • osiem sal seminaryjnych,
 • 39 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych,
 • 35 pokoi biurowych,
 • cztery pokoje i pracownie dla doktorantów,
 • pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Nowy budynek dydaktyczny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z zewnątrz poprzez windę znajdującą się we wschodniej części obiektu. Wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, a na każdej kondygnacji zlokalizowane zostaną sanitariaty przystosowane do korzystania przez te osoby. Na parterze, w rzędzie przyściennym sal wykładowych wydzielono po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną:

 • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (WDXRF),
 • optyczny spektrometr ramanowski,
 • przystawkę SAXS do istniejącego systemu dyfrakcji rentgenowskiej XRD,
 • defektoskop ultradźwiękowy z kompletem głowic i oprogramowaniem,
 • twardościomierz Vickersa z rejestracją obrazów.

Łączny koszt realizacji projektu oszacowany został na 32.340.000,00 zł.

We wrześniu 2011 roku prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, przekazał 1.500.000 zł na zakup:

 • dyfraktometru rentgenowskiego - nabyto: dyfraktometr Empyrean firmy PANanalytical,
 • mikroskopu sił atomowych (Scanning Probe Microscope) - zakupiono: mikroskop MultiMode 8 firmy Bruker.

W listopadzie 2011 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 2.000.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

 • dostosowanie nowego pawilonu dydaktycznego do restrykcyjnych zmian przepisów przeciwpożarowych,
 • zakup dygestoriów i stołów laboratoryjnych do pracowni chemicznych w nowym budynku.

W lutym 2012 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 4.500.000,00 zł. Umożliwi to Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zakup dodatkowego wyposażenia naukowo-dydaktycznego:

 • układu próżniowego do nanoszenia cienkich warstw,
 • urządzenia do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania pod obciążeniem,
 • laserowego urządzenia typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.

W wyniku powyższych działań, łączna wartość projektu wzrosła do poziomu 40.340.000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania osiągnęła wartość 38.840.000,00 zł.

W wyniku kontroli postępowania przetargowego na roboty budowlane, w sierpniu 2012 r. Instytucja Wdrażająca nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 839.971,52 zł, w rezultacie czego kwota dofinansowania projektu zmniejszyła się o 707.352,91 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2014