Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencie
Lokalizacja projektuInwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, w województwie małopolskim, na terenie należącym do Akademii Górniczo-Hutniczej, którego granice wyznaczają:

  • od południa: ulica Władysława Reymonta,
  • od wschodu: aleje Adama Mickiewicza,
  • od północy: ulice Czarnowiejska, Nawojki oraz Stanisława Skarbińskiego,
  • od zachodu: ulice Piastowska oraz Juliana Tokarskiego.
Nowy pawilon dydaktyczny (oznaczony na mapie symbolem B-8) zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (budynków oznaczonych symbolami: B-6 i H-B6). Od południa oraz od wschodu obszar ten ograniczają ulice: Akademicka oraz Akademicka Boczna.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2012