Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencie
Aktualności19 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie "Centrum Ceramiki". Po powitaniu gości przez kierownika projektu, prof. dr hab. Mirosława Handke, przecięcia wstęgi dokonali:

  • prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor elekt,
  • Zygmunt Murdza - właściciel firmy budowlanej ZRB "Murdza", która wybudowała Centrum Ceramiki,
  • autorzy koncepcji budynku i projektu budowlanego: dr inż. arch. Tomasz Wieja, dr inż. arch. Tomasz Kapecki, mgr inż. arch. Jerzy Wowczak,
  • prof. dr hab. Mirosław Handke.
Następnie goście zwiedzili budynek, a w nowej sali audytoryjnej wysłuchali wystąpienia prof. Handke na temat historii projektu oraz prof. Tajdusia na temat kierunku rozwoju AGH. Inauguracyjny wykład pt. "Ceramika: od lepionych figurek do pojazdów kosmicznych" wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Pampuch.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z uroczystości, które zamieszczone zostały w zakładce "Postęp rzeczowy - Otwarcie" oraz w bazie fotografii AGH.

***

18 kwietnia 2012 roku firma PANalytical B. V. z Holandii dostarczyła i zainstalowała fluorescencyjny spektrometr rentgenowski AXIOS MAX z dyspersją długości fali (WDXRF).

***

17 kwietnia 2012 roku zakończono odbiór i przyjęto do użytkowania "Centrum Ceramiki" - nowy pawilon dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, wybudowany w ramach niniejszego projektu.

***

13 kwietnia 2012 roku firma PANalytical B. V. z Holandii dostarczyła i zainstalowała dyfraktometr rentgenowski Empyrean, którego zakup sfinansowany został ze środków Rektora AGH.

***

10 kwietnia 2012 roku firma Labsoft Krzysztof Herman dostarczyła i zainstalowała mikroskop sił atomowych (Scanning Probe Microscope) MultiMode 8 firmy Bruker, którego zakup sfinansowany został ze środków Rektora AGH.

***

28 marca 2012 roku rozpoczęto odbiór końcowy inwestycji pt. "Budowa nowego pawilonu dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie".

***

29 lutego 2012 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup następującego wyposażenia naukowo-dydaktycznego:

  • układu próżniowego do nanoszenia cienkich warstw,
  • urządzenia do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania pod obciążeniem,
  • laserowego urządzenia typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.

***

10 lutego 2012 roku firma PANalytical B. V. z Holandii dostarczyła i zainstalowała przystawkę SAXS do systemu dyfrakcji rentgenowskiej XRD, do dyfraktometru XPert Pro MPD.

***

18 stycznia 2012 roku. Zachęcamy do zapoznania się z animacjami projektów realizowanych w ramach działania 13.1 "Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego" PO IiŚ, przygotowanymi przez pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji na stronie: http://www.poiis.opi.org.pl/projekt.html. W szczególności polecamy animację projektu "Modernizacji Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie" dostępną bezpośrednio pod tym linkiem. Autorom animacji gratulujemy pomysłowości i kunsztu.

***

2 listopada 2011 roku decyzją prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ), dofinansowanie projektu zostało zwiększone o 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

  • dostosowanie nowego pawilonu dydaktycznego do restrykcyjnych zmian przepisów przeciwpożarowych,
  • zakup dygestoriów i stołów laboratoryjnych do pracowni chemicznych w nowym budynku.

***

26 września 2011 roku prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, przekazał 1.500.000,00 zł na zakup dyfraktometru rentgenowskiego oraz mikroskopu sił atomowych (Scanning Probe Microscope).

***

22 marca 2011 roku. Zachęcamy do zapoznania się z galerią projektów PO IiŚ, która została uruchomiona na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce poświęconej Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko lub bezpośrednio pod tym linkiem.


Poprzednie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2012